Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΒΑΡΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Τα “Απομνημονεύματά” του στρατηγού Μακρυγιάννη. Ενός ασπούδακτου αγωνιστή του 1821 που έγραψε για τη ζωή του κι αυτά που έγραψε τα προσκύνησαν ο Γιώργος Σεφέρης, ο Γιώργος Θεοτοκάς, ο Ζήσιμος Λορεντζάτος, ο Λευτέρης Βουρνάς.

Ο αμόρφωτος και απαίδευτος, όμως πανέξυπνος τόσο ως έμπορας όσο και ως πολεμιστής, με ειδικότητα στον “ανταρτοπόλεμο” της εποχής, Ιωάννης Μακρυγιάννης γράφει πως ήλθε στον κόσμο:

“Η πατρίς της γεννήσεως μου είναι το χωριό Αβορίτη, το άλλο χωριό τρεις ώρες μακρυά από το Λιδορίκι, πέντε καλύβια. Οι γοναίοι μου πολύ φτωχοί και η φτώχεια αυτήνη ήρθε από την αρπαγή των ντόπιων Τούρκων και των Αρβανιτών του Αληπασά. Πολυφαμελίτες οι γοναίγοι μου και φτωχοί και όταν ήμουνε ακόμα εις την κοιλιά της μητρός μου, μια ημέρα πήγε δια ξύλα εις τον λόγγον. Φορτώνοντας ξύλα στον νώμο της φορτωμένη εις τον δρόμον, εις την ερημιά, την έπιασαν οι πόνοι και γέννησε εμένα. Μόνη της η καημένη και αποσταμένη εκιντύνεψε και αυτήνη τότε και εγώ. Ξελεχώνεψε μόνη της συγυρίστη, φορτώθη ολίγα ξύλα και έβαλε και χόρτα απάνω εις το ξύλα και από πάνω εμένα και πήγε εις το χωρίον. Σε κάμποσον καιρόν έγιναν τρία φονικά εις το σπίτι μας και χάθη και ο πατέρας μου. Οι Τούρκοι και Αλήπασα θέλαν να μας σκλαβώσουνε. Τότε δια νυκτός όλη η φαμελιά και όλο μας το σόι σηκώθηκαν και έφυγαν. Θα πέρναγαν από 'να γεφύρι, δεν πέρναγε από το άλλο μέρος το ποτάμι. Εκεί φύλαγαν οι Τούρκοι και δεκαοκτώ μέρες γκιζερούσαν εις τα δάση κι έτρωγαν αγριοβέλανα κι εγώ βύζαινα κι έτρωγα αυτό το γάλα. Μην υποφέροντας πλέον την πείνα, αποφάσισαν και με πέταξαν εις το δάσος. Τότε μετανογάει η μητέρα μου.

- Η αμαρτία του βρέφου θα μας χάση. Περνάτε εσείς και σύρτε εις το τάδε μέρος. Το παίρνω εγώ το βρέφος κι αν έχω τύχη και δεν κλάψει, διαβαίνουμε’’.

Ο μέγας Λευτέρης Βουρνάς γράφει: Ο Μακρυγιάννης είναι ο μεγάλος απροσκύνητος του δεσποτισμού και της Βαβαροκρατίας, ο άτεγκτος πρόμαχος των αγωνιστών του '21, της δημοκρατίας και των λαϊκών ελευθεριών, του αγώνα που τον σφετερίστηκαν οι κοτσαμπάσηδες, οι φαναριώτες και οι άλλοι απόντες των πολυαίμακτων πεδίων των μαχών.

Υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Ο φιλοχρήματος Μακρυγιάννης, που είχε πλακωθεί μ' άλλους οπλαρχηγούς του 1821 στη μοιρασιά οικοπέδων. Γεννήθηκε το 1797 και πέθανε το 1864, σα σήμερα 27 Απριλίου.

Διαβαστε ακομα:

ΦΑΣΟΥΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΚΛΑΝΙΑ