Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΔΕΝ ΦΟΒΟΤΑΝ ΑΛΛΗ... ΧΟΥΝΤΑ!

 

Γράφει ο Ισαάκ Διαμαντίδης

Μοιάζει με ανέκδοτο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Το αναφέρω με αφορμή την κόντρα της δικτατορίας με τους φοιτητές και την επέτειο της 17 Νοεμβρίου. Πρόκειται για απίστευτη φάση. Συζήτηση χουντικών σε υπουργικό συμβούλιο, όπου εκφράζεται η εκτίμηση ότι στην Ελλάδα είναι... αδύνατη η παρέμβαση του στρατού. Οι άνθρωποι ή δεν θεωρούσαν ότι οι ίδιοι δεν κατέλυσαν το Σύνταγμα ή απέκλειαν την πιθανότητα άλλοι αξιωματικοί να τους ανατρέψουν. Αυτούς, τους χουντικούς και να επιβάλουν... αυταρχικό καθεστώς.
Πανίσχυρος δικτάτορας ο Γεώργιος Παπαδόπουλος (1919-1999) ανετράπη το Νοέμβριο του 1973 από μια «αρσακειάδα», όπως ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τον αρχηγό της ΕΣΑ , τον σύντροφο Δημήτρη Ιωαννίδη (1923-2010). Και τον είπε έτσι τον Ιωαννίδη, για να διαλύσει κάθε υποψία ότι κάνει νερά, όπως του μετέφεραν διάφοροι καλοθελητές. Το ...φαιδρό γίνεται ακόμη πιο ...γελαστικό αν ληφθεί υπόψη πως το ενδεχόμενο ... πραξικοπήματος είχε συζητηθεί και στο υπουργικό συμβούλιο, όπου και πάλι ο αρχισυνωμότης, τότε πρόεδρος της δημοκρατίας  είχε εμφανιστεί βέβαιος για τη στήριξη των συνεργατών του.

Αναλυτικά: Στις 25 Ιουνίου, δηλαδή τέσσερις μήνες πριν από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και το πραξικόπημα που επακολούθησε, το «υπουργικό συμβούλιο» επί δικτατορίας συζητά τη συνταγματική πράξη για την κατάργηση της βασιλείας και την καθιέρωση της Δημοκρατίας, διαδικασία που άνοιγε το δρόμο στον τότε πρωθυπουργό Παπαδόπουλο για τη μετάβαση του στην προεδρία της Δημοκρατίας με οκταετή θητεία.

Ορισμένοι υπουργοί δείχνουν να μην έχουν καταλάβει ότι το συνταγματικό κοστούμι ήταν για την αφεντιά του και εκφράζουν φόβους μήπως ο ...πρόεδρος της δημοκρατίας κάνει δικτατορία. Ο διάλογος είναι από τα επίσημα πρακτικά του χουντικού «υπουργικού συμβουλίου» 

Γ. Γεωργαλάς (υφ. Εσωτερικών): O πρόεδρος έχει εις χείρας του την δημοσίαν τάξιν και την εθνικήν άμυναν. Ποιος θα τον εμποδίσει να κάνει δικτατορίαν;

Γ.Παπαδόπουλος: Οιαδήποτε δικτατορία δύναται να επιβληθή μόνον εάν εύρη προθύμους προς τούτο τας ενόπλους δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Αυτό, όμως, προϋποθέτει ότι τα στελέχη αυτά θα απεδέχοντο να συνεργασθούν δια την παραβίασιν του Συντάγματος και την επιβολήν ενός αυταρχικού καθεστώτος. Τέτοιο ενδεχόμενο πρέπει να αποκλείεται και ως σκέψις ακόμη, δια την ελληνικήν πραγματικότητα...

Οποία αφέλεια. Πριν περάσουν τέσσερις μήνες, ο «αδελφός Γιώργος», ο κατά τους γνωρίζοντες, παμπόνηρος και δεινός συνωμότης Παπαδόπουλος, βρέθηκε αλυσοδεμένος όχι από κάποιο «πρόεδρο», αλλά από την «αρσακειάδα» του, τον Ιωαννίδη.