ΚΟΛΛΑΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ, ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ, ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΥ

Το έχω δει το έργο, αρκετές φορές. Το έχω φάει στη μάπα από αρκετά άτομα και πλέον το έχω εμπεδώσει. Και ο επιστήμονας, και ο ταλαντούχος να έχουν συμπεριφορά που...