... ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΟΘΑΝΩΜΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!

 
Σε κάποιες σελίδες της Ιστορίας μας έχουν υποτιμηθεί γεγονότα που αληθινά αξίζουν να τα μνημονεύουμε με υπερηφάνια. Να μην τα σνομπάρουμε, είναι επεισόδια της Ιστορίας μας με τη δική τους σημασία. 

Ο Κεχαγιάμπεης, για λογαριασμό του Ιμπραήμ, επικεφαλής των στρατευμάτων στη Μεσσηνία, πότε με το καλό και πότε με χοντρό τσαμπουκά απειλεί τους Έλληνες. “Παρατάτε τα όπλα, προσκυνήστε, διαφορετικά έχω εντολή της υψηλότητας του αφεντός μου και έτοιμο σχέδιο να κατακαύσω όλα τα δένδρα. Πτωχός λαός είστε, σας λυπάμαι και έκρινα εύλογο χωρίς αναβολή καιρού να σας πω να παραιτηθείτε από τα φερσίματα της αποστασίας, ειδεμή και δεν έλθετε, ας είναι η αμαρτία είς τον λαιμόν σας και όψεσθε εν ημέρα κρίσεως. Περισσότερον απ' αυτά δεν είναι χρεία να σας γράψω και υγιαίνετε”.

Έτσι ξηγήθηκε ο Κεχαγιάμπεης, στρατηγός του τρομερού Ιμπραήμ, τον οποίον παρακολουθεί από κοντά ο γίγαντας ο Κολοκοτρώνης στο μεσσηνιακό κάμπο κάργα από το ιππικό του εχθρού. Φοβερά πράγματα.

Σα σήμερα, Τη 25 Σεπτεμβρίου, Εν Μεσσηνία 1827 με την υπογραφή “Οι κάτοικοι των επαρχιών της Μεσσηνίας” στέλνουν στον Κεχαγιάμπεη την ακόλουθη περήφανη επιστολή:

“Ελάβομεν ένα γράμμα σου είς το οποίον μας λέγεις ότι είσαι διορισμένος από τον αυθέντη σου να κατακόψης τα δένδρα μας και να σου αποκρινόμεθα. Οι Έλληνες όταν αποφασίσαμε να τινάξωμεν τον ζυγόν της τουρκικής τυραννίας εβάλαμεν προ οφθαλμών ότι κοντά με τα άλλα δικαιώματα του ελεύθερου ανθρώπου, τα οποία αυτοί μας είχαν αρπαγμένα, και τα οποία θα ανακτήσωμεν και ημείς ως ελεύθεροι Έλληνες.
»Δεν μας είναι παράξενον, διότι κοντά εις τόσας άλλας παρανομίας τας οποίας κάμνετε κάθε ημέραν εις τα αδύνατα μέρη, ημπορείτε να μεταχειριθήτε το αυτό και εις τα άψυχα δένδρα. Στοχασθήτε, όμως, ότι εις όλας αυτάς τας παράνομους πράξεις σας χρεωστήτε λόγον.

»Είναι εις τα μέρη της Μεσσηνίας συγκροτημένον στρατόπεδον παρά τον γενικόν αρχηγόν των αρμάτων της Πελοποννήσου και όταν θέλετε πολεμήστε με αυτό και όχι με τα ξύλα, ημείς πάλιν λέγομεν έως τον έναν είμεθα αποφασισμένοι να αποθάνωμεν ελεύθεροι Έλληνες”.

Υπάρχει συνέχεια, βέβαια. Τι έκανε ο Κεχαγιάμπεης και τι ο Κολοκοτρώνης. Όχι όλα σήμερα. Αύριο η συνέχεια του έργου.
Διαβαστε ακομα:

ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ, ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΡΩΤΙΑΡΗΣ